11 grudnia 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.5.14.2017.RK
z dnia 2 października 2017 roku została zatwierdzona XIII taryfa dla ciepła.

Taryfa została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2017 roku, pozycja 8582. W związku z powyższym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, wprowadza do stosowania XIII taryfę dla ciepła z dniem 1 listopada 2017 roku.

 TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD
1 LISTOPADA 2017 ROKU.

 TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD
1 LISTOPADA 2015 ROKU.