18 grudnia 2017r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej

Tel. dyż. 48 614 43 84; e-mail: zec@kgkkozienice.pl

Ciepłownia Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się przy ul. Głowaczowskiej 39 w Kozienicach. Zadaniem ciepłowni jest zapewnienie ciągłej, całorocznej, bezawaryjnej dostawy ciepła sieciowego dla odbiorców
w mieście Kozienice.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie:

  • Wytwarzania ciepła,
  • Przesyłania i dystrybucji wytwarzanego ciepła,
  • Obrotu ciepła,
  • Oraz eksploatacja sieci ciepłowniczej.   

Ciepłownia posiada pięć kotłów wodnych: trzy kotły WLM-5 o mocy jednostkowej 5,814 MW oraz dwa kotły WR-10-011 o mocy jednostkowej 11,628 MW opalanych węglem kamiennym energetycznym. Moc zainstalowana w kotłowni wynosi: 40,70 MW. Spaliny odprowadzane są do powietrza kominem stalowym o wysokości 60 m i średnicy na wylocie 1,68 m.

Sieci ciepłownicze (łącznie z przyłączami) eksploatowane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. (km).

  1. Sieci c.o. w Kozienicach ogółem - 22,05;
  2. Sieci w Świerżach Górnych ogółem - 2,81;
  3. Razem: 24,86.                

 

Cennik zakładowy.

Informacja.