22 września 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Mozolice Małe" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 500.000,00 zł.

www.wfosigw.pl