22 września 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ADRES - Siedziba główna

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15
skr. poczt. 41

NIP 812-18-78-705 , Regon 141511694

Kapitał zakładowy spółki: 117 161 500,00 zł

TELEFON/FAX - Centrala

(48) 614 24 03
(48) 614 24 46
(48) 614 25 49

Godziny pracy: Pn-Pt od 7:00 do 15:00.

Kasa czynna: Pn-Pt od 8:00 do 13:00.

POCZTA ELEKTRONICZNA e-mail

biuro@kgkkozienice.pl

Zakład Usług Komunalnych

ul. Przemysłowa 15
e-mail: zuk@kgkkozienice.pl

telefon: 48 614 24 03

Zakład Transportu Odbioru i Utylizacji Odpadów

ul. Przemysłowa 15
e-mail: ztoiuo@kgkkozienice.pl
 
telefon: 48 614 24 03

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Rodzinna 1
e-mail: zwik@kgkkozienice.pl

telefon: 48 614 32 15

Zakład Energetyki Cieplnej

ul. Głowaczowska 39
e-mail: zec@kgkkozienice.pl

telefon: 48 614 43 84