21 lipca 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TI Dział Techniczno Inwestycyjny

Tel. (048) 614 24 03

Prowadzi działalność w zakresie:

1) Przygotowania inwestycji do realizacji.

2) Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE.

3) Nadzorowania realizacji inwestycji, w zakresie rzeczowo-finansowym.

4) Przygotowania materiałów do wniosków o zmiany w planie finansowym.

5) Przeprowadzania, uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych.

6) Rozliczania inwestycji zakończonych.

7) Przygotowania okresowych informacji do sprawozdań z realizacji inwestycji.