11 grudnia 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenia

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
Sprzedaż - Wózek widłowy, elektryczny, Hangcha Dodano: 2018-12-06
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-11-21
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Sprzedaż - Wózek widłowy, elektryczny, Hangcha Dodano: 2018-11-16
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa kruszywa Dodano: 2018-11-08
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Sprzedaż składników majątkowych z magazynów - Głównego, ZWiK Dodano: 2018-11-06
Załączniki: Ogłoszenie | zestawienie-Główny | zestawienie-ZWiK
Sprzedaż składników majątkowych z magazynu ZEC Dodano: 2018-11-06
Załączniki: Ogłoszenie
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-11-05
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Sprzedaż - Wózek widłowy, elektryczny, Hangcha Dodano: 2018-10-30
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Usługa ubezpieczenia Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dodano: 2018-10-19
Załączniki: Link do postępowania
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-10-15
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Sprzedaż - Wózek widłowy, elektryczny, Hangcha Dodano: 2018-10-11
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Transport popiołu pochodzącego z palenisk domowych (ex 20 01 99) samochodem samowyładowczym z placu przy ul. Chartowej w Kozienicach na składowisko w Puławach w ilości 3 kursów (ok. 70 Mg) Dodano: 2018-10-01
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-09-26
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie ROD "Katarzynka" w m. Aleksandrówka Dodano: 2018-09-19
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Dostawa soli drogowej Dodano: 2018-09-19
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Informacja | Wynik
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka BIAFAMART 4,26 t Dodano: 2018-09-10
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3 | zdj. 4 | zdj. 5
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-09-10
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie ROD "Katarzynka" w m. Aleksandrówka Dodano: 2018-08-23
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Unieważnienie
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka BIAFAMART 4,26 t Dodano: 2018-08-17
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3 | zdj. 4 | zdj. 5
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-08-17
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji zasilania awaryjnego Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach Dodano: 2018-08-16
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Rozbudowa budynku Stacji odwadniania i higienizacji osadów SOHO Dodano: 2018-08-06
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | Wynik
Dostawa systemu do inspekcji TV rurociągów wraz z osprzętem. Dodano: 2018-08-06
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Sprzedaż - samochód do czyszczenia kanalizacji SCK-4z MAN - asenizacyjny Dodano: 2018-08-03
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3 | zdj. 4
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-07-31
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka BIAFAMART 4,26 t Dodano: 2018-07-31
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj.3 | zdj. 4 | zdj. 5
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie ROD "Katarzynka" w m. Aleksandrówka Dodano: 2018-07-27
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie 1 | Unieważnienie
Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji zasilania awaryjnego Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach Dodano: 2018-07-26
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Unieważnienie
Zadanie I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Janików Folwark ... Zadanie II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Chinów ... Zadanie III - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w ul. Chartowej w m. Kozienice Dodano: 2018-07-26
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Dostawa systemu do inspekcji TV rurociągów wraz z osprzętem Dodano: 2018-07-26
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Zmiana / Wyjaśnienie 1 | Unieważnienie
Dostawa węgla energetycznego grubego (kostka) w ilości 125 t Dodano: 2018-07-23
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Rozbudowa budynku Stacji odwadniania i higienizacji osadów SOHO Dodano: 2018-07-20
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | Wynik
Sprzedaż - samochód do czyszczenia kanalizacji SCK-4z MAN - asenizacyjny Dodano: 2018-07-17
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3 | zdj. 4
Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji zasilania awaryjnego Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach Dodano: 2018-07-12
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wyjaśnienie 1 | zał. do wyjaśnienia | Unieważnienie
Rozbudowa sieci ciepłowniczej w m. Świerże Górne Dodano: 2018-07-12
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie 1 | Wynik
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka BIAFAMART 4,26 t Dodano: 2018-07-12
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3 | zdj. 4 | zdj. 5
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-07-12
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Modernizacja wiaty garażowej - Kozienice ul. Przemysłowa 15 Dodano: 2018-06-27
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | zał. 6 | Informacja z otwarcia ofert | Wynik
Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji zasilania awaryjnego Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach Dodano: 2018-06-22
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Rozbudowa sieci ciepłowniczej w m. Świerże Górne Dodano: 2018-06-22
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie 1 | Wynik
123>