07 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W I PÓŁROCZU 2019 R.

Inwestycje zakończone:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Kozienicach – 180 tys. zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików – 95 tys. zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chinów, Samwodzie, Przewóz, Aleksandrówka, Holendry Kozienickie – 130 tys. zł
Modernizacja przetwornic częstotliwości na zasilaniu pomp SUW Nowa Wieś - 25 tys. zł
Montaż instalacji antyodorowej na sieciowych przepompowniach ścieków w miejscowości Samwodzie
i Holendry Kozienickie - 60 tys. zł
Przekaz danych technicznych z sieciowych przepompowni ścieków w miejscowości Janików, Ruda, Brzeźnica - 40 tys. zł.
Modernizacja systemu monitoringu w budynku biurowym przy ul. Przemysłowej 15 – 18 tys. zł
Modernizacja budynku warsztatowo-socjalnego na terenie SUW Rodzinna w Kozienicach - ponad 1mln zł.
Modernizacja wiaty garażowej położonej przy ul. Przemysłowej 15 – 720 tys. zł
Rozbudowa budynku stacji odwadniania i higienizacji osadów SOHO wraz z dostawą nowej prasy na terenie oczyszczalni ścieków Kozienice – ponad 2 mln zł.

W trakcie realizacji są:
Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Katarzynka” w miejscowości Aleksandrówka – 340 tys. zł
Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kamienny Potok”
w miejscowości Chinów – 500 tys. zł
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie ul. 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja i Placu 15-tego Stycznia w Kozienicach – 280 tys. zł
Przekaz danych technicznych z sieciowej przepompowni ścieków w miejscowości Aleksandrówka – 13,6 tys. zł
Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku Kochanowskiego 37 - 60 tys. zł
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 180 tys. zł
Opracowano dokumentacje projektowe:
Modernizacja zasilania awaryjnego dla Oczyszczalni Ścieków w Kozienicach – 25 tys. zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kozienice, Łuczynów, Aleksandrówka, Nowin, Cudów, Holendry Kozienickie, Holendry Kuźmińskie, Wólka Tyrzyńska, Wójtostwo, Mozolice Małe – 35 tys. zł

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowych:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi i Ryczywole – 135 tys. zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kozienice, Łuczynów, Aleksandrówka, Nowiny, Śmietanki, Janów, Śmietanki, Dąbrówki – 83 tys. zł

Na potrzeby działalności Spółki dokonano zakupu pojazdów i sprzętu specjalistycznego:
Kontenery na odpady  - 35 tys. zł
Kosiarki bijakowe – 19 tys. zł

Ładowarka Doosan - 720 tys. zł

Ciągnik Ursus- 150 tys. zł

Samochód dostawczy Peugeot - 130 tys. zł

Naczepa Mega Light– 160 tys. zł


INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W II PÓŁROCZU 2018 R.

W roku 2018, jak i w poprzednich latach KGK Sp. z o. o. zrealizowała zadania wynikające
z Wieloletniego Planu Zadań Inwestycyjnych. Łączna kwota zadań inwestycyjnych to blisko 10 mln złotych brutto.
W drugim półroczu 2018r zakończono część zadań rozpoczętych w pierwszej połowie roku.
Są to zadania  ;

- z zakresu gospodarki wodno ściekowej,

    • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aleksandrówka,
      Nowiny, Janików, Wólka Tyrzyńska, Łuczynów Ryczywół, za łączną kwotę przekraczającą 1 mln zł,
    • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Topór za ponad 300 tys. zł,
    • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Al. Solidarności w Kozienicach
      za kwotę 160 tys. zł,
    • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chartowej w Kozienicach
      – koszt 180 tys. zł,
    • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janików Folwark,
      Chinów i w ul. Chartowej w Kozienicach – koszt 380 tys. zł,
    • Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Hamernickiej i ul. 1-ego Maja w Kozienicach
      – koszt 450 tys. zł,
    • Wykonano dokumentacje projektową dla kolejnych etapów rozbudowy sieci i modernizacji
      oczyszczalni ścieków w Kozienicach – koszt  63 tys. zł,

- z zakresu ciepłownictwa;

    • Wymiana komina stalowego o wysokości H = 60 m i średnicy D = 1,7 m i kanałów zbiorczych
      spalin z kotłów nr 2 - 6 wraz z rozbiórką istniejącego komina i kanałów spalin  w Ciepłowni Miejskiej
      za ponad 1,8 mln zł,
    • Modernizacja rozdzielnicy głównej wraz z montażem agregatu prądotwórczego w Ciepłowni Miejskiej
      za ponad 200 tys. zł,
    • Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku  ul. Mickiewicza 1 za kwotę 100 tys. zł,
    • Modernizacja instalacji odpylania spalin wraz z wymianą naczynia wzbiorczego
      w budynku kotłowni lokalnej przy ul. Przemysłowej 15 – koszt 120 tys. zł,

- na potrzeby  własne zakładu zakupiono samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji
  za kwotę 1,3 mln. zł oraz  system do inspekcji TV rurociągów wraz z osprzętem – koszt 185 tys. zł

W trakcie realizacji są ;

  - Rozbudowa budynku Stacji odwadniania i higienizacji osadów SOHO wraz z dostawą nowej prasy
    – koszt ponad 2mln zł,
  - Modernizacja wiaty garażowej - Kozienice ul. Przemysłowa 15 – koszt 680 tys. zł,
  - Modernizacja budynku warsztatowego na terenie ZWiK przy ul. Rodzinnej w Kozienicach
    – koszt 1 mln 50 tys. zł,
  - Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Świerżach Górnych – koszt 200 tys. zł

Ponadto w trakcie realizacji – w opracowaniu  są dokumentacje projektowe;

  - rozbudowy sieci wod-kan.  w miejscowościach Łuczynów, Aleksandrówka, Śmietanki,
    Holendry Kozienickie, Cudów, Przewóz, Janów, Ruda, Kozienice – koszt 70 tys. zł,
  - modernizacji zasilania awaryjnego Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach
    – koszt ponad 24 tys. zł
  - modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi i Ryczywole – koszt 135 tys. zł.


INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W II PÓŁROCZU 2018 R.

W roku 2018, jak i w poprzednich latach KGK Sp. z o. o. zrealizowała zadania wynikające
z Wieloletniego Planu Zadań Inwestycyjnych. Łączna kwota zadań inwestycyjnych to blisko 10 mln złotych brutto.
W drugim półroczu 2018r zakończono część zadań rozpoczętych w pierwszej połowie roku.
Są to zadania  ;

- z zakresu gospodarki wodno ściekowej,

    • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aleksandrówka,
      Nowiny, Janików, Wólka Tyrzyńska, Łuczynów Ryczywół, za łączną kwotę przekraczającą 1 mln zł,
    • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Topór za ponad 300 tys. zł,
    • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Al. Solidarności w Kozienicach
      za kwotę 160 tys. zł,
    • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chartowej w Kozienicach
      – koszt 180 tys. zł,
    • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janików Folwark,
      Chinów i w ul. Chartowej w Kozienicach – koszt 380 tys. zł,
    • Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Hamernickiej i ul. 1-ego Maja w Kozienicach
      – koszt 450 tys. zł,
    • Wykonano dokumentacje projektową dla kolejnych etapów rozbudowy sieci i modernizacji
      oczyszczalni ścieków w Kozienicach – koszt  63 tys. zł,

- z zakresu ciepłownictwa;

    • Wymiana komina stalowego o wysokości H = 60 m i średnicy D = 1,7 m i kanałów zbiorczych
      spalin z kotłów nr 2 - 6 wraz z rozbiórką istniejącego komina i kanałów spalin  w Ciepłowni Miejskiej
      za ponad 1,8 mln zł,
    • Modernizacja rozdzielnicy głównej wraz z montażem agregatu prądotwórczego w Ciepłowni Miejskiej
      za ponad 200 tys. zł,
    • Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku  ul. Mickiewicza 1 za kwotę 100 tys. zł,
    • Modernizacja instalacji odpylania spalin wraz z wymianą naczynia wzbiorczego
      w budynku kotłowni lokalnej przy ul. Przemysłowej 15 – koszt 120 tys. zł,

- na potrzeby  własne zakładu zakupiono samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji
  za kwotę 1,3 mln. zł oraz  system do inspekcji TV rurociągów wraz z osprzętem – koszt 185 tys. zł

W trakcie realizacji są ;

  - Rozbudowa budynku Stacji odwadniania i higienizacji osadów SOHO wraz z dostawą nowej prasy
    – koszt ponad 2mln zł,
  - Modernizacja wiaty garażowej - Kozienice ul. Przemysłowa 15 – koszt 680 tys. zł,
  - Modernizacja budynku warsztatowego na terenie ZWiK przy ul. Rodzinnej w Kozienicach
    – koszt 1 mln 50 tys. zł,
  - Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Świerżach Górnych – koszt 200 tys. zł

Ponadto w trakcie realizacji – w opracowaniu  są dokumentacje projektowe;

  - rozbudowy sieci wod-kan.  w miejscowościach Łuczynów, Aleksandrówka, Śmietanki,
    Holendry Kozienickie, Cudów, Przewóz, Janów, Ruda, Kozienice – koszt 70 tys. zł,
  - modernizacji zasilania awaryjnego Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach
    – koszt ponad 24 tys. zł
  - modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi i Ryczywole – koszt 135 tys. zł.


INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W I PÓŁROCZU 2018 R.


W I półroczu 2018r. największy nakład finansowy Spółka przeznaczyła na rozwój i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej, zapewniając coraz większej liczbie mieszkańców gminy Kozienice dostawę wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.
Inwestycjami, które udało się zrealizować to:

 • Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD „USTRONIE” w Kozienicach za kwotę ponad
  400 tys. zł,
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Maciejowickiej za niespełna 18 tys. zł,
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów II za niecałe
  500 tys. zł,
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmietanki za przeszło
  300 tys. zł,
 • Monitoring sieciowych przepompowni ścieków w miejscowości Janików, Łuczynów,
  Wola Chodkowska za blisko 38 tys. zł.

W trakcie realizacji są:

 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aleksandrówka, Nowiny, Janików, Wólka Tyrzyńska, Łuczynów, Chinów, Ryczywół, za łączną kwotę przekraczającą 1 mln zł,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów-Topór za ponad 300 tys. zł,
 • Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Hamernickiej i ul. 1-go Maja w Kozienicach za kwotę
  450 tys. zł,
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Alei Solidarności w Kozienicach za kwotę
  160 tys. zł,
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chartowej w Kozienicach – koszt
  180 tys. zł,


Ponad to Spółka zawarła również kolejne umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych etapów rozbudowy sieci i modernizacji oczyszczalni ścieków:

 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janików, Janików Folwark, Wólka Tyrzyńska, WólkaTyrzyńska B, Cudów, Holendry Kozienickie, Psary, Kępeczki, Samwodzie, Chinów, Łuczynów, Aleksandrówka, Kociołki, Nowiny, Wola Chodkowska, Nowa Wieś,
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków Kozienice, Nowa Wieś, Ryczywół.

KGK Sp. z o.o. realizuje także, Modernizację budynku warsztatowo-socjalnego na terenie SUW Rodzinna
w Kozienicach za kwotę przekraczającą 1mln zł.

W zakresie ciepłownictwa w trakcie realizacji są:

 • Wymiana komina na Ciepłowni Miejskiej za ponad 1,8 mln zł,
 • Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku Mickiewicza 1 za kwotę 100 tys. zł,
 • Modernizacja rozdzielnicy głównej wraz z montażem agregatu prądotwórczego za ponad 200 tys. zł,
 • Modernizacja instalacji odpylania spalin wraz z wymianą naczynia wzbiorczego w budynku kotłowni lokalnej przy ul. Przemysłowej 15 – koszt: 120 tys. zł.

Na potrzeby własne zakładu dokonano zakupu kontenerów na odpady – koszt: 28 tys. zł oraz pojazdów
i sprzętu specjalistycznego:

 • śmieciarki za kwotę 580 tys. zł,
 • koparko-ładowarki – koszt: 450 tys. zł,
 • samochodu dostawczego za ponad 130 tys. zł.,
 • samochodu osobowego za 80 tys. zł.

W trakcie realizacji jest dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji za kwotę
1,3 mln zł.

Ponadto w I półroczu 2018r. Spółka zainwestowała w nowoczesny saturator, zachęcając przy tym mieszkańców gminy Kozienice do picia wody prosto z kranu, która jest nie tylko czysta i bezpieczna dla zdrowia, ale także dużo tańsza niż woda butelkowa.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W II PÓŁROCZU 2017 R.

W roku 2017 roku KGK Sp. z o.o. zrealizowała zadania wynikające z Wieloletniego Planu Zadań Inwestycyjnych za łączną kwotę blisko 10 mln zł netto.
Najwięcej zadań inwestycyjnych realizowanych było w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Najbardziej znaczącą z nich była przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majdany, której całkowity koszt wyniósł ponad 650 tyś. zł. Zadanie to było ostatnią częścią strategicznej inwestycji, w której skład wchodziła budowa sieci kanalizacji sanitarnej od OŚ Majdany do Opatkowic, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do osiedla Zdziczów w Kozienicach oraz kolektora sanitarnego „B” od osiedla Zdziczów do oczyszczalni ścieków w Kozienicach. Dzięki realizacji powyższej inwestycji oczyszczalnia ścieków miejscowości Majdany została wyłączona z eksploatacji, a ścieki do dniej dopływające są przesyłane kolejnymi kolektorami do oczyszczalni w Kozienicach.
Jednocześnie zakończono inne zadania, w tym:
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.
  Świerczewskiego (obecnej Sławnej) w Kozienicach za ponad 300 tyś. zł;
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.
  Hamernickiej w Kozienicach za blisko 230 tyś. zł;
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w
  Ryczywole – koszt to przeszło 290 tyś. zł;
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej, Solidarności,
  Parkowej, Waryńskiego w Kozienicach za ponad 400 tyś. zł;
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowice, Holendry Kozienickie, Łuczynów, Samwodzie, Wólka Tyrzyńska za przeszło 250 tyś. zł.
Realizując kolejne wnioski mieszkańców o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Spółka w dalszym ciągu sukcesywnie realizuje rozbudowę sieci, w tym m.in. w miejscowościach Kozienice, Nowiny, Cudów, Wójtostwo, Janów, Śmietanki oraz planuje kolejne rozbudowy w miejscowościach Łuczynów, Chinów, Janików i Aleksandrówka.
Spółka zawarła również umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych etapów rozbudowy tych sieci w miejscowościach Kozienice, Chinów, Janików Folwark, Nowiny, Aleksandrówka, Wólka Tyrzyńska, Nowa Wieś, Cudów, Wola Chodkowska, Samwodzie, Kępeczki.
Łącznie w 2017 roku KGK Sp. z o.o. wydatkuje na inwestycje związane gospodarką wodno – ściekową ok. 5,5 mln zł netto, z czego 700 tyś zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W zakresie działalności Zakładu Energetyki Cieplnej KGK Sp. z o.o. w drugim półroczu 2017 roku zakończono m.in.
- budowę instalacji przeciwpożarowej placu węglowego na terenie ZEC – koszt zadania to
   blisko 230 tyś. zł;
- przebudowę przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Maciejowickiej
  4 i budowę nowego przyłącza ciepłowniczego w miejscowości Świerże Górne o łącznej
  wartości prawie 45 tyś. zł;
- wymianę węzła ciepłowniczego w budynku Konstytucji 3-go Maja 1 za ponad 50 tyś. zł.
Łącznie wydatki poniesione na inwestycje w 2017 roku w zakresie Zakładu Energetyki Cieplnej wyniosą ponad 3,4 mln zł.

W okresie od sierpnia do listopada b.r. KGK Sp. z o.o. zrealizowała budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wiaty na odpady segregowane wraz z dwoma odrębnymi boksami i rampą wjazdową zlokalizowaną przy ul. Chartowej w Kozienicach. Całkowity koszt zadania to ponad 700 tyś zł, z czego 500 tyś to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie obejmowało budowę wiaty o powierzchni 640 m2 wraz z dwoma odrębnymi boksami na szkło i odpady użytkowe oraz rampą wjazdową służącą do załadunku odpadów.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W I PÓŁROCZU 2017 R.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. każdego roku realizuje wiele zadań inwestycyjnych. Poprzez systematyczną
rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo
– kanalizacyjnej i ciepłowniczej, zapewniamy naszej firmie ciągły
rozwój oraz podnosimy jakość świadczonych usług, a także stwarzamy mieszkańcom możliwość podłączenia ich nieruchomości do budowanych sieci.
W pierwszym półroczu 2017 r. Spółka zrealizowała inwestycje za prawie 9 mln zł, w tym:
• Rozbudowę i modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej za prawie 3,7 mln zł;
• Modernizację obiektów i urządzeń z zakresu ciepłownictwa za przeszło 3,3 mln zł;
• Zakup pojazdów specjalistycznych i sprzętu za niemal 2 mln zł.
Najważniejsze inwestycje wodociągowo kanalizacyjne Spółka zakończyła:
• Budowę kanalizacji sanitarnej od Zdziczowa do Opatkowic
– koszt ponad 1,27 mln zł, w tym środki WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 400 tyś. zł. W ramach inwestycji wybudowano 2035 mb kanalizacji ciśnieniowej i jedną pneumatyczną przepompownię sieciową.

• Budowę kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do oczyszczalni ścieków w Majdanach – koszt przeszło 560 tyś. zł. Zakres obejmował wybudowanie 1537 mb kanalizacji ciśnieniowej, trzy przepompownie ścieków i 680 mb kanalizacji grawitacyjnej. Realizacja tych dwóch inwestycji uporządkowała gospodarkę wodno – ściekową w tym rejonie i stworzyła możliwość przesyłu ścieków komunalnych do oczyszczalni w Kozienicach spełniającej wymogi Dyrektywy Unijnej. Związana jest także z planowaną, a obecnie już realizowaną, likwidacją oczyszczalni ścieków w Majdanach i zmianą sposobu jej użytkowania na przepompownię ścieków. Zmiana – poszerzenie
granic aglomeracji Kozienice oraz dbałość o nasze środowisko naturalne podyktowała przedmiotowy zakres inwestycji.

• Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul Diamentowej w miejscowości Aleksandrówka za blisko 215 tyś. zł. Wybudowano 590 mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami, jedną przepompownię sieciową oraz 260 mb sieci wodociągowej z przyłączami.
• Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Różanej w miejscowości Aleksandrówka. Koszt prawie 235 tyś zł. Wybudowano 654 mb kanalizacji sanitarnej, 5 przydomowych przepompowni ścieków i 655 mb sieci wodociągowej z przyłączami. Realizacja tej inwestycji związana była z wnioskami mieszkańców oraz realizowaną przez Gminę Kozienice budową infrastruktury drogowej.
• Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kępa Bielańska. Koszt to ponad 730 tyś. zł. z czego 300 tyś. zł to środki z WFOŚiGW w Warszawie. Wybudowano 1300 mb kanalizacji sanitarnej z 13 przydomowymi przepompowniami ścieków, jedną przepompownię sieciową oraz 1246 mb sieci wodociągowej z przyłączami.

• Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śmietanki, Chinów, Ryczywół, Janików – koszt 287 tyś. zł. Realizując wnioski mieszkańców o podłączenie ich nieruchomości do sieci wybudowano 535 mb sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i 845 mb sieci wodociągowej z przyłączami.
• Modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i Żytniej w Kozienicach – koszt niemal 36 tyś. zł. W ramach inwestycji wykonano modernizację – uszczelnienie i wzmocnienie 565mb kanalizacji sanitarnej i 13 sztuk studni. Modernizacja kanałów kamionkowych wykonana została metodą bez wykopową przy zastosowaniu rękawa termicznie utwardzalnego w przewodzie (metoda CIPP), nasączonego żywicami poliesterowymi.
• Monitoring sieciowych przepompowni ścieków w miejscowościach Holendry Kozienickie i Kuźmy – koszt 32 tyś. zł. W trakcie realizacji są inwestycje związane z:
1. Remontami i budową infrastruktury drogowej przez Gminę Kozienice:
• Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Świerczewskiego w Kozienicach
– koszt ok. 300 tyś. zł;
• Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Hamernickiej w Kozienicach – planowany koszt ok. 180 tyś. zł;
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w Ryczywole – planowany koszt ok. 280 tyś. zł.
2. Kolejnymi wnioskami mieszkańców o przyłączenie ich nieruchomości do sieci:
• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej, Solidarności, Parkowej, Waryńskiego w Kozienicach – koszt ponad 370 tyś. zł;

• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowice, Holendry Kozienickie, Łuczynów, Samwodzie, Wólka Tyrzyńska za przeszło 250 tyś. zł.
3. Poszerzeniem granic aglomeracji Kozienice i uporządkowaniem gospodarki wodno ściekowej na tych terenach:
• Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majdany – koszt ok. 620 tyś. zł. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i zmianę sposobu jej użytkowania na przepompownię ścieków o przepustowości 300 m3/dobę wraz z podczyszczeniem mechanicznym. Ścieki z przebudowanej oczyszczalni popłyną do OŚ Kozienice. Realizując kolejne wnioski mieszkańców o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Spółka zawarła umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych etapów rozbudowy tych sieci w miejscowościach Chinów, Wola Chodkowska, Śmietanki, Wólka Tyrzyńska, Janików, Łuczynów, Kociołki, Stanisławice, Ryczywół, Aleksandrówka, Nowiny, Holendry Piotrkowskie, Cudów oraz Kozienice. Łączny
koszt opracowań to ponad 80 tyś. zł.
– Realizacja operacji wodno – kanalizacyjnych przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, pozwoli chronić
środowisko naturalne oraz zwiększy atrakcyjność Gminy Kozienice dla obecnych i przyszłych mieszkańców – podkreślił Robert Wojcieszek.
Modernizacja obiektów i urządzeń z zakresu ciepłownictwa.
W marcu 2017 roku zakończono inwestycje pn. „Przebudowę kotła wodnego WLM5 nr 3 w technologii szczelnych ekranów membranowych wraz z urządzeniami pomocniczymi i AKPiA”. W ramach zadania wymieniono kocioł ciepłowniczy,

instalację odżużlania, instalacje elektryczne oraz instalacje odpylania spalin. Całość została zautomatyzowana w celu sprawniejszej
obsługi. Wartość inwestycji wyniosła blisko 3,17 mln zł. Zmodernizowano pompy obiegowe ciepłowni na kwotę prawie 80 tyś. zł.

– Inwestycje te zakończyły modernizację wszystkich źródeł ciepła w Ciepłowni Kozienice co w efekcie pozwoliło na zmniejszenie o połowę emisji do atmosfery. Ciepłownia spełnia wymagane standardy emisyjne i nie powoduje szkód w naszym środowisku naturalnym – podkreślił Robert Wojcieszek.
   Przypomnijmy, że w poprzednich latach KGK Sp. z o. o. zmodernizowała pozostałe cztery kotły wraz z urządzeniami pomocniczymi. W chwili obecnej posiadamy dwa duże kotły WR10/EM oraz trzy mniejsze kotły WLM o łącznej mocy ponad 40 MW. Koszt modernizacji ciepłowni od 2012 roku wyniósł ponad 18 mln zł.
   Jednocześnie Spółka sukcesywnie dokonuje wymiany węzłów ciepłowniczych w budynkach na energooszczędne z automatyką pogodową. W pierwszym półroczu wymieniono węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 za kwotę 55 tyś. zł.
Zakup pojazdów specjalistycznych i sprzętu
Dla potrzeb działalności KGK Sp. z o. o. dokonała zakupu sprzętu, w tym m.in. zamiatarki, ciągnika rolniczego, posypywarki, koparko – ładowarki, podnośnika koszowego, samochodu osobowego, ciągnika siodłowego z naczepą.

Realizowane inwestycje – I półrocze 2016 r.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe. Trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego „B” do OŚ Kozienice oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wiślanej w Kozienicach. Prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawców budowy sieci kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do Zdziczowa oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdany.
Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Łuczynów, Ruda, Holendry Kozienickie, Nowa Wieś, Cudów, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Dąbrówki, Aleksandrówka, Stanisławice, Ryczywół i Wola Chodkowska.
Opracowano projekty rozbudowy odcinków sieci wodno – kanalizacyjnych w miejscowościach Aleksandrówka, Janików Folwark, Chinów, Śmietanki, Ryczywół. W trakcie opracowania znajdują się dokumentacje dla rozbudowy sieci w miejscowościach Kozienice, Nowiny, Janów, Holendry Kozienickie, Samwodzie, Kępeczki, Łuczynów, Ruda.
Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przebudowano odcinki sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Kozienicach oraz w ul. Spacerowej w Aleksandrówce. Przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z budową  przepompowni ścieków w ul. Młyńskiej w Kozienicach. Zakończono modernizacje sieciowej przepompowni ścieków w Przewozie, w trakcie modernizacji jest sieciowa przepompownia przy ul. Diamentowej w Aleksandrówce. Zakończono instalację monitoringu sieciowych przepompowni ścieków na Osiedlu Polesie i w Woli Chodkowskiej. Zakończono prace przy modernizacji szachtów studziennych studni głębinowych SUW Rodzinna i SUW Słoneczna. Dodatkowo wyposażono studnie głębinowe w nowoczesne przepływomierze. Trwają prace przy budowie budynku garażowego na terenie SUW Rodzinna.
Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją Ciepłowni Miejskiej. Zakończono modernizację kotła WR10 Nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układu odpylania spalin kotła WLM5 Nr 2. Rozpoczęto modernizację kotła WLM5 Nr 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi. Ponadto trwają prace przy modernizacji sieciowych pomp obiegowych oraz został zaktualizowany system SCADA. W trakcie realizacji znajduje się przebudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z wymianą węzła ciepłowniczego w budynku Warszawska 28. W trakcie opracowywania znajdują się dokumentacje techniczne budowy sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami w Świerżach Górnych oraz w ul. Słowackiego w Kozienicach.
W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej trwają prace przy modernizacji budynku magazynu głównego oraz magazynu soli i piasku. Zakończono przebudowę budynku wiaty garażowej Nr 3. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynku kotłowni lokalnej.

Inwestycje realizowane w II półroczu 2015 roku.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Zakończono realizację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowiny, Aleksandrówka, Śmietanki. W trakcie realizacji jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej miejscowości Kociołki oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Kozienicach.

Trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego „B” do OŚ Kozienice. Prowadzone są postepowania przetargowe na wybór wykonawców budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wiślanej w Kozienicach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe.

Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Łuczynów, Ruda, Holendrach Kozienickich, Nowej Wsi, Cudowie, Wólce Tyrzyńskiej, Wólce Tyrzyńskiej B i Dąbrówkach.

Opracowano projekty rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych w miejscowościach Kociołki, Cudów, Samwodzie, Kępa Wólczyńska, Kępa Bielańska, Kępeczki, Janików Folwark, Chinów, Łuczynów, Ryczywół, Wola Chodkowska, Ruda. W trakcie opracowania znajdują się dokumentacje dla rozbudowy sieci w miejscowościach Aleksandrówka, Majdany, Stanisławice, Nowiny.

Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Została zawarta umowa na zakup urządzenia do pakowania wody pitnej dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy Kozienice w przypadku awarii stacji uzdatniania wody. Trwają prace przy modernizacji sieciowej przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w Kozienicach. Zakończono instalację monitoringu sieciowych przepompowni ścieków w miejscowościach Janików Folwark i Psary oraz zamontowano moduły powiadomienia sms dla 9 przepompowni. Rozpoczęto prace przy modernizacji szachów studziennych studni głębinowych SUW Rodzinna i SUW Słoneczna. Ponadto trwa opracowywanie projektu technicznego budowy budynku garażowego na terenie SUW Rodzinna.

Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją Ciepłowni Miejskiej. Kontynuowana jest modernizacja kotła WR10 Nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układu odpylania spalin kotła WLM5 Nr 2. Ponadto zamontowano automatykę taśmociągu nawęglania oraz rozpoczęto prace mające na celu zautomatyzowanie kotła Nr 2.

W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej rozpoczęto prace przy modernizacji budynku magazynu głównego oraz magazynu soli i piasku. Ponadto wyłoniono wykonawcę na przebudowę budynku wiaty garażowej Nr 3. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji budynku kotłowni lokalnej.

Inwestycje realizowane w I półroczu 2015 roku.

Spółka sukcesywnie wykonuje rozbudowy oraz przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Obecnie zakończono roboty w ulicy Sosnowej i Modrzewiowej w Kozienicach oraz w miejscowości Aleksandrówka.
W trakcie realizacji znajduje się budowa kolektora sanitarnego „B” do OŚ Kozienice, który docelowo przejmie ścieki z planowanej do przebudowy OŚ Majdany oraz obszaru osiedli Polesie i Zdziczów. Jednocześnie trwa rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Śmietanki.
Ponadto inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej realizowane są przez ZWiK zakład rozbudowuje sieci w miejscowościach Chinów, Aleksandrówka i Nowiny oraz planuje rozbudowy w Holendrach Kozienickich, Nowej Wsi, Cudowie, Wólce Tyrzyńskiej, Wólce Tyrzyńskiej B i Dąbrówkach.
W związku z planowanymi przyszłymi zadaniami opracowano projekty rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych w ulicy Wiślanej i osiedlu Stara Wieś II w Kozienicach oraz sieci kanalizacyjnej miejscowości Janów Topór. W trakcie opracowania znajdują się dokumentacje dla rozbudowy sieci w miejscowościach Kociołki, Aleksandrówka, Majdany, Stanisławice, Nowiny, Cudów, Samwodzie, Kępa Wólczyńska, Kępa Bielańska, Kępeczki, Janików Folwark, Chinów, Łuczynów, Wola Chodkowska, Ruda.
W trybie ciągłym wykonywane są zadania w zakresie modernizacji istniejących obiektów i urządzeń wod-kan.  Obecnie realizowana jest modernizacja jednej z głównych sieciowych przepompowni ścieków przy ulicy Parkowej w Kozienicach oraz kolejny etap wykonania monitoringu przepompowni, tym razem w miejscowościach Janików Folwark i Psary. W tym zakresie przygotowywane są kolejne dokumentacje projektowe, w tym m.in. dla modernizacji przepompowni w miejscowości Aleksandrówka, modernizacji wiatry garażowej na terenie SUW Słoneczna, modernizacji kanału dopływowego do OŚ Kozienice oraz renowacji studni i szachów przy SUW Rodzinna i SUW Słoneczna.
Dla potrzeb działalności ZWiK KGK Sp. z o.o. zrealizowano także zakup koparko – ładowarki, który dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz samochodu dostawczego, tzw. „Pogotowia Wod – Kan”.
KGK Sp. z o.o. równocześnie sukcesywnie modernizuje obiekty i urządzenia będące w zakresie działalności Zakładu Energetyki Cieplnej. Kontynuowana jest modernizacja kotłów – obecnie kotła WR10 Nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układ odpylania spalin kotła WLM5 Nr 2.
Opracowano kolejne projekty przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na preizolowane – odcinki w ulicach Konstytucji 3-go Maja, Nowy Świat i Hamernicka.

Realizowane Inwestycje – październik-grudzień 2014r.

Zakończono realizację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Kępa Bielańska, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów, Ryczywół, Ruda, Łuczynów, Nowiny, Stanisławice, Aleksandrówka, Kozienice.

Trwa realizacja rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrówka-Budy.

W dalszym ciągu trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla potrzeb kolejnych etapów rozbudowy sieci na terenie gminy, w tym m. in. w miejscowościach, Majdany, Kociołki, Śmietanki, Kępa Bielańska, Aleksandrówka oraz Kozienice.
Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Janów-Topór, Nowiny, Kozienice.

Rozpoczęto modernizację przepompowni sieciowej przy ulicy Parkowej w Kozienicach.

Spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych i Ciepłowni Miejskiej. Trwa modernizacja kotła WLM5. Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczych i montaż węzłów na Osiedlu Pokoju w Kozienicach. Zakończono budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z montażem węzła do budynku przy ulicy Sikorskiego. Zmodernizowano taśmociąg nawęglania oraz opracowano PT dla modernizacji stacji uzdatniania wody kotłowej.

W siedzibie KGK Sp. z o.o. przy ulicy Przemysłowej zakończono modernizację budynku socjalno-warsztatowego oraz budynku mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady. Rozpoczęto modernizację wiaty garażowej. W trakcie opracowania jest projekt techniczny dla modernizacji budynku magazynowego.


Realizowane Inwestycje – wrzesień 2014r.

Zakończono realizację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Janów, Cudów, Aleksandrówka, Nowiny, w trakcie procedury odbiorowej sieci w Ryczywole.

Zrealizowano instalację monitoringu sieciowych przepompowni ścieków P2 Łuczynów i P4 Wola Chodkowska oraz modernizacji zasilania studni głębinowych SUW Słoneczna i SUW Rodzinna.

Trwa realizacji rozbudowy w/w sieci w miejscowościach: Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Kępa Bielańska, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów, Chinów, Łuczynów, Nowiny, Ruda i Kozienice. W trakcie prac przygotowawczych rozbudowy sieci w miejscowości Stanisławice i Aleksandrówka.

W dalszym ciągu trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla potrzeb kolejnych etapów rozbudowy sieci na terenie gminy, w tym m. in. w miejscowościach, Ruda, Majdany, Kociołki, Kępa Bielańska, Janów Topór, Nowiny, Aleksandrówka oraz Kozienice.

Opracowane zostały projekty modernizacji przepompowni sieciowych w ulicy Parkowej w Kozienicach, ulicy Diamentowej w Aleksandrówce oraz OŚ Majdany.

Spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych i Ciepłowni Miejskiej. Trwa modernizacja kotła WLM5 oraz przebudowa sieci ciepłowniczych i montaż węzłów w Osiedlu Pokoju w Kozienicach. Zakończono przebudowę sieci c.o. w ulicy Kochanowskiego oraz ogrodzenia terenu Zakładu Energetyki Cieplnej. Zakończono budowę II etapu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w miejscowości Świerże Górne.

W siedzibie KGK Sp. z o.o. przy ulicy Przemysłowej w końcowym etapie jest modernizacja budynku socjalno warsztatowego oraz budynku mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady.

Trwają prace przygotowawcze dla modernizacji wiaty garażowej oraz opracowywanie projektu technicznego dla modernizacji budynku magazynowego.

Realizowane inwestycje – maj - czerwiec 2014 r.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.  W trakcie realizacji jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Janów, Cudów, Aleksandrówka i Ryczywół. Została również zawarta umowa z wykonawcą na rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowościach: Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Kępa Bielańska, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów.

Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Nowiny i Łuczynów.

Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Obecnie instalowany jest monitoring sieciowych przepompowni ścieków P2 Łuczynów i P4 Wola Chodkowska. Trwają również pracę przy modernizacji zasilania pomp głębinowych w SUW Rodzinna i SUW Słoneczna. W trakcie realizacji znajduje się wymiana przepompowni sieciowej w miejscowości Wójtostwo.

Ponadto w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla potrzeb kolejnych etapów rozbudowy sieci na terenie gminy, w tym m. in. dla miejscowości, Ruda, Majdany, Kociołki, Kępa Bielańska, Janów Topór oraz obrębu ulicy Wiślanej w Kozienicach. Trwają prace nad dokumentacją techniczną modernizacji przepompowni sieciowej w ulicy Parkowej w Kozienicach, ulicy Diamentowej w Aleksandrówce oraz OŚ Majdany.

Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych i Ciepłowni Miejskiej. Obecnie budowana jest sieć ciepłownicza wraz z przyłączami w miejscowości Świerże Górne. W wyniku postepowań przetargowych zostali wyłonieni wykonawcy na  modernizację kotła WLM5 oraz przebudowę sieci ciepłowniczej w ulicy Kochanowskiego. Na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej trwa przebudowa ogrodzenia.

W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej kontynuowana jest modernizacja budynku warsztatowo – socjalnego. W trakcie realizacji jest również budowa myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady komunalne.

Realizowane inwestycje – kwiecień 2014 r.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Janów, Staszów, Cudów, Aleksandrówka i Ryczywół. 

Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Nowiny i Łuczynów.

Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Obecnie instalowany jest monitoring sieciowych przepompowni ścieków P2 Łuczynów i P4 Wola Chodkowska, a w najbliższym czasie planowana jest modernizacja zasilania pomp głębinowych w SUW Rodzinna i SUW Słoneczna.  

Ponadto w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla potrzeb kolejnych etapów rozbudowy sieci na terenie gminy, w tym m. in. dla miejscowości Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Nowa Wieś, Kępa Bielańska, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów, Ruda, Majdany, Kociołki oraz obrębu ulicy Wiślanej w Kozienicach. Trwają prace nad dokumentacją techniczną modernizacji przepompowni sieciowej w ulicy Parkowej w Kozienicach oraz OŚ Majdany.

Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych i Ciepłowni Miejskiej. Obecnie budowana jest sieć ciepłownicza wraz z przyłączami
w miejscowości Świerże Górne.

W końcowej fazie opracowywania jest również wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kotła WLM5 oraz przebudowy sieci ciepłowniczych w ulicy Kochanowskiego.

W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej odbywa się obecnie modernizacja budynku
warsztatowo – socjalnego.