07 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podaj stan licznika ciepłomierza

Imię i nazwisko (lub nazwa firmy):
Adres (ulica, nr domu/nr lokalu):
Miejscowość:
Data wykonania odczytów
Ciepłomierz - numer:
Ciepłomierz - wskazanie:
Wodomierz (woda uzdatniona) - numer:
Wodomierz (woda uzdatniona) - wskazanie:
Uwagi: