07 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 „Granitowy Tulipan” dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

   Z przyjemnością informujemy, że Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. została laureatem jubileuszowej XX edycji Programu Gala Biznesu „Granitowy Tulipan” w kategorii „Efektywna Firma Państwowa lub Samorządowa Roku 2015”.

   Organizatorem Programu jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, natomiast patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia oraz Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

   Celem Konkursu jest promocja firm i instytucji, które dzięki odnoszonym sukcesom ekonomicznym, profesjonalizmowi zarządzania i wprowadzaniu nowoczesnych technologii, wyróżniają się zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym.

   Otrzymane wyróżnienie jest wyjątkowe dla naszej spółki, ponieważ stanowi gospodarczą wizytówkę regionu radomskiego, będącą świadectwem, że dysponujemy dużym potencjałem gospodarczym oraz dużymi możliwościami rozwojowymi.     MAZOWIECKA FIRMA ROKU 2013

      W dniu 23 listopada 2013 roku w Warszawie podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2013”, Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Pan Robert Wojcieszek odebrał prestiżową nagrodę w postaci złotej statuetki „Orzeł Mazowieckiego Biznesu”.
Uroczystość z udziałem przeszło 800 gości zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz świata polityki i kręgów biznesu. Głównym założeniem Konkursu jest promocja przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności. Od samego początku Konkurs "Mazowiecka Firma Roku" objęty jest honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. wzięła udział w Konkursie po raz pierwszy i decyzją Kapituły oraz Organizatorów Konkursu została nagrodzona zdobywając I nagrodę w kategorii „usługi dla ludności” oraz tytuł „Mazowiecka Firma Roku 2013”.
- Statuetka „Orzeł Mazowieckiego Biznesu”, to ogromne wyróżnienie, które kreuje pozytywny wizerunek reprezentowanej przeze mnie spółki, daje możliwość efektywnej promocji oraz umocnienie na rynku, ale przede wszystkim buduje wzajemne zaufanie na płaszczyźnie przedsiębiorca – samorząd – mówi Robert Wojcieszek Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2013

   W dniu 6 grudnia 2013 roku w Warszawie podczas uroczystej Gali, Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Pan Robert Wojcieszek odebrał certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”.
   Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Gospodarki.
Celem programu jest:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach     przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
  • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
  • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
  • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz  podjęcia szkoleń w tym zakresie.

   Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.
   Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma wieloletnią tradycję. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o po raz pierwszy wzięła udział w programie zdobywając tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play 2013”.