07 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podaj stan wodomierza

Imię i nazwisko (lub nazwa firmy):
Adres (ulica, nr domu/nr lokalu):
Miejscowość:
Kod klienta (z faktury):
E-mail:
Data wykonania odczytów
Wodomierz 1 (główny) - numer:
Wodomierz 1 (główny) - wskazanie:
Wodomierz 2 (podlicznik) - numer:
Wodomierz 2 (podlicznik) - wskazanie:
Wodomierz 3 (podlicznik) - numer:
Wodomierz 3 (podlicznik) - wskazanie:
Uwagi: