22 września 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OGŁOSZENIE  –  BRAK WODY

   Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż w związku z pracami na stacji uzdatniania wody w dniu 20.09.2019r. w godz. 1:00-4:00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z miejscowości: Wola Chodkowska, Ryczywół, Selwanówka oraz Wilczkowice Górne.
Po uruchomieniu dostawy może nastąpić krótkotrwałe pogorszenie jakości wody.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem 48-614-32-15 w godzinach 7:00– 15:00.

 

Nowe harmonogramy odbioru odpadów w 2019 roku, do wglądu na stronie KGK w zakładce ZTOiUO.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W I PÓŁROCZU 2019 R.

Inwestycje zakończone:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Kozienicach – 180 tys. zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janików – 95 tys. zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chinów, Samwodzie, Przewóz, Aleksandrówka, Holendry Kozienickie – 130 tys. zł
Modernizacja przetwornic częstotliwości na zasilaniu pomp SUW Nowa Wieś - 25 tys. zł
Montaż instalacji antyodorowej na sieciowych przepompowniach ścieków w miejscowości Samwodzie
i Holendry Kozienickie - 60 tys. zł
Przekaz danych technicznych z sieciowych przepompowni ścieków w miejscowości Janików, Ruda, Brzeźnica - 40 tys. zł.
Modernizacja systemu monitoringu w budynku biurowym przy ul. Przemysłowej 15 – 18 tys. zł
Modernizacja budynku warsztatowo-socjalnego na terenie SUW Rodzinna w Kozienicach - ponad 1mln zł.
Modernizacja wiaty garażowej położonej przy ul. Przemysłowej 15 – 720 tys. zł
Rozbudowa budynku stacji odwadniania i higienizacji osadów SOHO wraz z dostawą nowej prasy na terenie oczyszczalni ścieków Kozienice – ponad 2 mln zł.

W trakcie realizacji są:
Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Katarzynka” w miejscowości Aleksandrówka – 340 tys. zł
Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kamienny Potok”
w miejscowości Chinów – 500 tys. zł
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie ul. 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja i Placu 15-tego Stycznia w Kozienicach – 280 tys. zł
Przekaz danych technicznych z sieciowej przepompowni ścieków w miejscowości Aleksandrówka – 13,6 tys. zł
Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku Kochanowskiego 37 - 60 tys. zł
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 180 tys. zł
Opracowano dokumentacje projektowe:
Modernizacja zasilania awaryjnego dla Oczyszczalni Ścieków w Kozienicach – 25 tys. zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kozienice, Łuczynów, Aleksandrówka, Nowin, Cudów, Holendry Kozienickie, Holendry Kuźmińskie, Wólka Tyrzyńska, Wójtostwo, Mozolice Małe – 35 tys. zł

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowych:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi i Ryczywole – 135 tys. zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kozienice, Łuczynów, Aleksandrówka, Nowiny, Śmietanki, Janów, Śmietanki, Dąbrówki – 83 tys. zł

Na potrzeby działalności Spółki dokonano zakupu pojazdów i sprzętu specjalistycznego:
Kontenery na odpady  - 35 tys. zł
Kosiarki bijakowe – 19 tys. zł

Ładowarka Doosan - 720 tys. zł

Ciągnik Ursus- 150 tys. zł

Samochód dostawczy Peugeot - 130 tys. zł

Naczepa Mega Light– 160 tys. zł


INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W II PÓŁROCZU 2018 R.

W roku 2018, jak i w poprzednich latach KGK Sp. z o. o. zrealizowała zadania wynikające
z Wieloletniego Planu Zadań Inwestycyjnych. Łączna kwota zadań inwestycyjnych to blisko 10 mln złotych brutto.
W drugim półroczu 2018r zakończono część zadań rozpoczętych w pierwszej połowie roku.
Są to zadania  ;

- z zakresu gospodarki wodno ściekowej,

    • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aleksandrówka,
      Nowiny, Janików, Wólka Tyrzyńska, Łuczynów Ryczywół, za łączną kwotę przekraczającą 1 mln zł,
    • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Topór za ponad 300 tys. zł,
    • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Al. Solidarności w Kozienicach
      za kwotę 160 tys. zł,
    • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chartowej w Kozienicach
      – koszt 180 tys. zł,
    • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janików Folwark,
      Chinów i w ul. Chartowej w Kozienicach – koszt 380 tys. zł,
    • Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Hamernickiej i ul. 1-ego Maja w Kozienicach
      – koszt 450 tys. zł,
    • Wykonano dokumentacje projektową dla kolejnych etapów rozbudowy sieci i modernizacji
      oczyszczalni ścieków w Kozienicach – koszt  63 tys. zł,

- z zakresu ciepłownictwa;

    • Wymiana komina stalowego o wysokości H = 60 m i średnicy D = 1,7 m i kanałów zbiorczych
      spalin z kotłów nr 2 - 6 wraz z rozbiórką istniejącego komina i kanałów spalin  w Ciepłowni Miejskiej
      za ponad 1,8 mln zł,
    • Modernizacja rozdzielnicy głównej wraz z montażem agregatu prądotwórczego w Ciepłowni Miejskiej
      za ponad 200 tys. zł,
    • Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku  ul. Mickiewicza 1 za kwotę 100 tys. zł,
    • Modernizacja instalacji odpylania spalin wraz z wymianą naczynia wzbiorczego
      w budynku kotłowni lokalnej przy ul. Przemysłowej 15 – koszt 120 tys. zł,

- na potrzeby  własne zakładu zakupiono samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji
  za kwotę 1,3 mln. zł oraz  system do inspekcji TV rurociągów wraz z osprzętem – koszt 185 tys. zł

W trakcie realizacji są ;

  - Rozbudowa budynku Stacji odwadniania i higienizacji osadów SOHO wraz z dostawą nowej prasy
    – koszt ponad 2mln zł,
  - Modernizacja wiaty garażowej - Kozienice ul. Przemysłowa 15 – koszt 680 tys. zł,
  - Modernizacja budynku warsztatowego na terenie ZWiK przy ul. Rodzinnej w Kozienicach
    – koszt 1 mln 50 tys. zł,
  - Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Świerżach Górnych – koszt 200 tys. zł

Ponadto w trakcie realizacji – w opracowaniu  są dokumentacje projektowe;

  - rozbudowy sieci wod-kan.  w miejscowościach Łuczynów, Aleksandrówka, Śmietanki,
    Holendry Kozienickie, Cudów, Przewóz, Janów, Ruda, Kozienice – koszt 70 tys. zł,
  - modernizacji zasilania awaryjnego Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach
    – koszt ponad 24 tys. zł
  - modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi i Ryczywole – koszt 135 tys. zł.


INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W I PÓŁROCZU 2018 R.


W I półroczu 2018r. największy nakład finansowy Spółka przeznaczyła na rozwój i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej, zapewniając coraz większej liczbie mieszkańców gminy Kozienice dostawę wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.
Inwestycjami, które udało się zrealizować to:

 • Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD „USTRONIE” w Kozienicach za kwotę ponad
  400 tys. zł,
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Maciejowickiej za niespełna 18 tys. zł,
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów II za niecałe
  500 tys. zł,
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmietanki za przeszło
  300 tys. zł,
 • Monitoring sieciowych przepompowni ścieków w miejscowości Janików, Łuczynów,
  Wola Chodkowska za blisko 38 tys. zł.

W trakcie realizacji są:

 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aleksandrówka, Nowiny, Janików, Wólka Tyrzyńska, Łuczynów, Chinów, Ryczywół, za łączną kwotę przekraczającą 1 mln zł,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów-Topór za ponad 300 tys. zł,
 • Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Hamernickiej i ul. 1-go Maja w Kozienicach za kwotę
  450 tys. zł,
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Alei Solidarności w Kozienicach za kwotę
  160 tys. zł,
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chartowej w Kozienicach – koszt
  180 tys. zł,


Ponad to Spółka zawarła również kolejne umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych etapów rozbudowy sieci i modernizacji oczyszczalni ścieków:

 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janików, Janików Folwark, Wólka Tyrzyńska, WólkaTyrzyńska B, Cudów, Holendry Kozienickie, Psary, Kępeczki, Samwodzie, Chinów, Łuczynów, Aleksandrówka, Kociołki, Nowiny, Wola Chodkowska, Nowa Wieś,
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków Kozienice, Nowa Wieś, Ryczywół.

KGK Sp. z o.o. realizuje także, Modernizację budynku warsztatowo-socjalnego na terenie SUW Rodzinna
w Kozienicach za kwotę przekraczającą 1mln zł.

W zakresie ciepłownictwa w trakcie realizacji są:

 • Wymiana komina na Ciepłowni Miejskiej za ponad 1,8 mln zł,
 • Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku Mickiewicza 1 za kwotę 100 tys. zł,
 • Modernizacja rozdzielnicy głównej wraz z montażem agregatu prądotwórczego za ponad 200 tys. zł,
 • Modernizacja instalacji odpylania spalin wraz z wymianą naczynia wzbiorczego w budynku kotłowni lokalnej przy ul. Przemysłowej 15 – koszt: 120 tys. zł.

Na potrzeby własne zakładu dokonano zakupu kontenerów na odpady – koszt: 28 tys. zł oraz pojazdów
i sprzętu specjalistycznego:

 • śmieciarki za kwotę 580 tys. zł,
 • koparko-ładowarki – koszt: 450 tys. zł,
 • samochodu dostawczego za ponad 130 tys. zł.,
 • samochodu osobowego za 80 tys. zł.

W trakcie realizacji jest dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji za kwotę
1,3 mln zł.

Ponadto w I półroczu 2018r. Spółka zainwestowała w nowoczesny saturator, zachęcając przy tym mieszkańców gminy Kozienice do picia wody prosto z kranu, która jest nie tylko czysta i bezpieczna dla zdrowia, ale także dużo tańsza niż woda butelkowa.

 

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ KOZIENICKĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O. W KOZIENICACH

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach (dalej KGK Sp. z o.o.), ul. Przemysłowa 15;
   • dane kontaktowe do Bartłomieja Kida, Inspektora Ochrony Danych w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. znajdują się pod adresem mailowym: bodo.radom@gmail.pl


W JAKIM CELU KGK SP. Z O.O. PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a KGK Sp. z o.o., tj.:
    • zawarcie umowy
    • realizacja umowy
    • świadczenie usług
    • przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
    • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
    • roszczenia
    • zapewnienie komunikacji
    • obsługa zgłoszeń i reklamacji
    • w celach analitycznych i statystycznych
    • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES KGK SP. Z O.O. PRZETWARZA DANE?


Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a KGK Sp. z o.o., jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
- z uwagi na charakter działalności KGK Sp. z o.o., podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków KGK Sp. z o.o. wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie prowadzonej przez KGK Sp. z o.o. działalności;
- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:
    • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
    • analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. http://www.kgkkozienice.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics.

KOMU KGK SP. Z O.O. PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?


Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
    • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
    • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
    • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Przelewu/Zleceń Stałych;
    • Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.


CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W II PÓŁROCZU 2017 R.

W roku 2017 roku KGK Sp. z o.o. zrealizowała zadania wynikające z Wieloletniego Planu Zadań Inwestycyjnych za łączną kwotę blisko 10 mln zł netto.
Najwięcej zadań inwestycyjnych realizowanych było w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Najbardziej znaczącą z nich była przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majdany, której całkowity koszt wyniósł ponad 650 tyś. zł. Zadanie to było ostatnią częścią strategicznej inwestycji, w której skład wchodziła budowa sieci kanalizacji sanitarnej od OŚ Majdany do Opatkowic, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do osiedla Zdziczów w Kozienicach oraz kolektora sanitarnego „B” od osiedla Zdziczów do oczyszczalni ścieków w Kozienicach. Dzięki realizacji powyższej inwestycji oczyszczalnia ścieków miejscowości Majdany została wyłączona z eksploatacji, a ścieki do dniej dopływające są przesyłane kolejnymi kolektorami do oczyszczalni w Kozienicach.
Jednocześnie zakończono inne zadania, w tym:
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.
  Świerczewskiego (obecnej Sławnej) w Kozienicach za ponad 300 tyś. zł;
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.
  Hamernickiej w Kozienicach za blisko 230 tyś. zł;
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w
  Ryczywole – koszt to przeszło 290 tyś. zł;
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej, Solidarności,
  Parkowej, Waryńskiego w Kozienicach za ponad 400 tyś. zł;
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowice, Holendry Kozienickie, Łuczynów, Samwodzie, Wólka Tyrzyńska za przeszło 250 tyś. zł.
Realizując kolejne wnioski mieszkańców o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Spółka w dalszym ciągu sukcesywnie realizuje rozbudowę sieci, w tym m.in. w miejscowościach Kozienice, Nowiny, Cudów, Wójtostwo, Janów, Śmietanki oraz planuje kolejne rozbudowy w miejscowościach Łuczynów, Chinów, Janików i Aleksandrówka.
Spółka zawarła również umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych etapów rozbudowy tych sieci w miejscowościach Kozienice, Chinów, Janików Folwark, Nowiny, Aleksandrówka, Wólka Tyrzyńska, Nowa Wieś, Cudów, Wola Chodkowska, Samwodzie, Kępeczki.
Łącznie w 2017 roku KGK Sp. z o.o. wydatkuje na inwestycje związane gospodarką wodno – ściekową ok. 5,5 mln zł netto, z czego 700 tyś zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W zakresie działalności Zakładu Energetyki Cieplnej KGK Sp. z o.o. w drugim półroczu 2017 roku zakończono m.in.
- budowę instalacji przeciwpożarowej placu węglowego na terenie ZEC – koszt zadania to
   blisko 230 tyś. zł;
- przebudowę przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Maciejowickiej
  4 i budowę nowego przyłącza ciepłowniczego w miejscowości Świerże Górne o łącznej
  wartości prawie 45 tyś. zł;
- wymianę węzła ciepłowniczego w budynku Konstytucji 3-go Maja 1 za ponad 50 tyś. zł.
Łącznie wydatki poniesione na inwestycje w 2017 roku w zakresie Zakładu Energetyki Cieplnej wyniosą ponad 3,4 mln zł.

W okresie od sierpnia do listopada b.r. KGK Sp. z o.o. zrealizowała budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wiaty na odpady segregowane wraz z dwoma odrębnymi boksami i rampą wjazdową zlokalizowaną przy ul. Chartowej w Kozienicach. Całkowity koszt zadania to ponad 700 tyś zł, z czego 500 tyś to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie obejmowało budowę wiaty o powierzchni 640 m2 wraz z dwoma odrębnymi boksami na szkło i odpady użytkowe oraz rampą wjazdową służącą do załadunku odpadów.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ KGK SP. Z O. O. W I PÓŁROCZU 2017 R.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. każdego roku realizuje wiele zadań inwestycyjnych. Poprzez systematyczną
rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo
– kanalizacyjnej i ciepłowniczej, zapewniamy naszej firmie ciągły
rozwój oraz podnosimy jakość świadczonych usług, a także stwarzamy mieszkańcom możliwość podłączenia ich nieruchomości do budowanych sieci.
W pierwszym półroczu 2017 r. Spółka zrealizowała inwestycje za prawie 9 mln zł, w tym:
• Rozbudowę i modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej za prawie 3,7 mln zł;
• Modernizację obiektów i urządzeń z zakresu ciepłownictwa za przeszło 3,3 mln zł;
• Zakup pojazdów specjalistycznych i sprzętu za niemal 2 mln zł.
Najważniejsze inwestycje wodociągowo kanalizacyjne Spółka zakończyła:
• Budowę kanalizacji sanitarnej od Zdziczowa do Opatkowic
– koszt ponad 1,27 mln zł, w tym środki WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 400 tyś. zł. W ramach inwestycji wybudowano 2035 mb kanalizacji ciśnieniowej i jedną pneumatyczną przepompownię sieciową.

• Budowę kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do oczyszczalni ścieków w Majdanach – koszt przeszło 560 tyś. zł. Zakres obejmował wybudowanie 1537 mb kanalizacji ciśnieniowej, trzy przepompownie ścieków i 680 mb kanalizacji grawitacyjnej. Realizacja tych dwóch inwestycji uporządkowała gospodarkę wodno – ściekową w tym rejonie i stworzyła możliwość przesyłu ścieków komunalnych do oczyszczalni w Kozienicach spełniającej wymogi Dyrektywy Unijnej. Związana jest także z planowaną, a obecnie już realizowaną, likwidacją oczyszczalni ścieków w Majdanach i zmianą sposobu jej użytkowania na przepompownię ścieków. Zmiana – poszerzenie
granic aglomeracji Kozienice oraz dbałość o nasze środowisko naturalne podyktowała przedmiotowy zakres inwestycji.

• Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul Diamentowej w miejscowości Aleksandrówka za blisko 215 tyś. zł. Wybudowano 590 mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami, jedną przepompownię sieciową oraz 260 mb sieci wodociągowej z przyłączami.
• Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Różanej w miejscowości Aleksandrówka. Koszt prawie 235 tyś zł. Wybudowano 654 mb kanalizacji sanitarnej, 5 przydomowych przepompowni ścieków i 655 mb sieci wodociągowej z przyłączami. Realizacja tej inwestycji związana była z wnioskami mieszkańców oraz realizowaną przez Gminę Kozienice budową infrastruktury drogowej.
• Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kępa Bielańska. Koszt to ponad 730 tyś. zł. z czego 300 tyś. zł to środki z WFOŚiGW w Warszawie. Wybudowano 1300 mb kanalizacji sanitarnej z 13 przydomowymi przepompowniami ścieków, jedną przepompownię sieciową oraz 1246 mb sieci wodociągowej z przyłączami.

• Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śmietanki, Chinów, Ryczywół, Janików – koszt 287 tyś. zł. Realizując wnioski mieszkańców o podłączenie ich nieruchomości do sieci wybudowano 535 mb sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i 845 mb sieci wodociągowej z przyłączami.
• Modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i Żytniej w Kozienicach – koszt niemal 36 tyś. zł. W ramach inwestycji wykonano modernizację – uszczelnienie i wzmocnienie 565mb kanalizacji sanitarnej i 13 sztuk studni. Modernizacja kanałów kamionkowych wykonana została metodą bez wykopową przy zastosowaniu rękawa termicznie utwardzalnego w przewodzie (metoda CIPP), nasączonego żywicami poliesterowymi.
• Monitoring sieciowych przepompowni ścieków w miejscowościach Holendry Kozienickie i Kuźmy – koszt 32 tyś. zł. W trakcie realizacji są inwestycje związane z:
1. Remontami i budową infrastruktury drogowej przez Gminę Kozienice:
• Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Świerczewskiego w Kozienicach
– koszt ok. 300 tyś. zł;
• Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Hamernickiej w Kozienicach – planowany koszt ok. 180 tyś. zł;
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w Ryczywole – planowany koszt ok. 280 tyś. zł.
2. Kolejnymi wnioskami mieszkańców o przyłączenie ich nieruchomości do sieci:
• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej, Solidarności, Parkowej, Waryńskiego w Kozienicach – koszt ponad 370 tyś. zł;

• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowice, Holendry Kozienickie, Łuczynów, Samwodzie, Wólka Tyrzyńska za przeszło 250 tyś. zł.
3. Poszerzeniem granic aglomeracji Kozienice i uporządkowaniem gospodarki wodno ściekowej na tych terenach:
• Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majdany – koszt ok. 620 tyś. zł. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i zmianę sposobu jej użytkowania na przepompownię ścieków o przepustowości 300 m3/dobę wraz z podczyszczeniem mechanicznym. Ścieki z przebudowanej oczyszczalni popłyną do OŚ Kozienice. Realizując kolejne wnioski mieszkańców o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Spółka zawarła umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kolejnych etapów rozbudowy tych sieci w miejscowościach Chinów, Wola Chodkowska, Śmietanki, Wólka Tyrzyńska, Janików, Łuczynów, Kociołki, Stanisławice, Ryczywół, Aleksandrówka, Nowiny, Holendry Piotrkowskie, Cudów oraz Kozienice. Łączny
koszt opracowań to ponad 80 tyś. zł.
– Realizacja operacji wodno – kanalizacyjnych przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, pozwoli chronić
środowisko naturalne oraz zwiększy atrakcyjność Gminy Kozienice dla obecnych i przyszłych mieszkańców – podkreślił Robert Wojcieszek.
Modernizacja obiektów i urządzeń z zakresu ciepłownictwa.
W marcu 2017 roku zakończono inwestycje pn. „Przebudowę kotła wodnego WLM5 nr 3 w technologii szczelnych ekranów membranowych wraz z urządzeniami pomocniczymi i AKPiA”. W ramach zadania wymieniono kocioł ciepłowniczy,

instalację odżużlania, instalacje elektryczne oraz instalacje odpylania spalin. Całość została zautomatyzowana w celu sprawniejszej
obsługi. Wartość inwestycji wyniosła blisko 3,17 mln zł. Zmodernizowano pompy obiegowe ciepłowni na kwotę prawie 80 tyś. zł.

– Inwestycje te zakończyły modernizację wszystkich źródeł ciepła w Ciepłowni Kozienice co w efekcie pozwoliło na zmniejszenie o połowę emisji do atmosfery. Ciepłownia spełnia wymagane standardy emisyjne i nie powoduje szkód w naszym środowisku naturalnym – podkreślił Robert Wojcieszek.
   Przypomnijmy, że w poprzednich latach KGK Sp. z o. o. zmodernizowała pozostałe cztery kotły wraz z urządzeniami pomocniczymi. W chwili obecnej posiadamy dwa duże kotły WR10/EM oraz trzy mniejsze kotły WLM o łącznej mocy ponad 40 MW. Koszt modernizacji ciepłowni od 2012 roku wyniósł ponad 18 mln zł.
   Jednocześnie Spółka sukcesywnie dokonuje wymiany węzłów ciepłowniczych w budynkach na energooszczędne z automatyką pogodową. W pierwszym półroczu wymieniono węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 za kwotę 55 tyś. zł.
Zakup pojazdów specjalistycznych i sprzętu
Dla potrzeb działalności KGK Sp. z o. o. dokonała zakupu sprzętu, w tym m.in. zamiatarki, ciągnika rolniczego, posypywarki, koparko – ładowarki, podnośnika koszowego, samochodu osobowego, ciągnika siodłowego z naczepą.

 

 

 

 

 

 

 

 

    22 kwietnia 2017 r. na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  odbył się konkurs zbiórki makulatury pt.  „ Makulatura to nie śmieć, bo za nią drzewko możesz mieć” skierowany do mieszkańców Gminy Kozienice.  Za przyniesioną makulaturę mieszkańcy otrzymali sadzonkę drzewa i krzewu ozdobnego.  Rad przy wyborze drzewek oraz wskazówki dotyczące ich sadzenia udzielali przedstawiciele Nadleśnictwa Kozienice.
   Spośród uczestników konkursu zostało wyłonionych trzech laureatów, za zajęcie I, II i III miejsca, przyznano także 10 nagród wyróżnienia.
   Tego samego dnia poznaliśmy również laureatów konkursu zbiórki makulatury, który odbył się w szkołach podstawowych. Nagrodzono najlepsze szkoły podstawowe, najlepszych uczniów w gminie oraz najlepszych uczniów w danej szkole.
   Łącznie zebrano ponad 60 Mg makulatury.
   Podczas uroczystego finału, który odbył się w siedzibie firmy, Prezes KGK Sp. z o.o.  Pan Robert Wojcieszek wręczył wszystkim laureatom atrakcyjne nagrody rzeczowe.
   Zakup nagród został dofinansowany  przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pan Robert Wojcieszek dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywne zaangażowanie się w realizację konkursu zbiórki makulatury.

Szanowni Klienci

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w celu usprawnienia płatności wprowadza identyfikację kontrahenta poprzez system wirtualnych numerów rachunków. Każdemu kontrahentowi przypisany zostanie jeden numer rachunku wirtualnego dla jednego rodzaju usługi świadczonej przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., na który kontrahent będzie kierował swoje płatności. Umieszczenie numeru kontrahenta w numerze rachunku zapewnia bardzo wysoki poziom poprawności otrzymywanych danych, ponieważ płatnicy przywiązują o wiele większą wagę do numeru rachunku niż np. do szczegółów płatności. Identyfikacja płatności stanowi podstawę do dokonywania ich automatycznego księgowania w systemach finansowo-księgowych. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi wyeliminowanie błędów podczas procesu uzgadniania płatności. W związku z powyższym od dnia 01.02.2017r. nadane zostały rachunki bankowe dla usługi związanej z dostarczaniem ciepła, natomiast z dniem 15.02.2017 r. nadane zostały rachunki bankowe dla odbiorców usług w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków.  Odbiorca korzystający z kilku rodzajów usług świadczonych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. będzie posiadał kilka numerów indywidualnych rachunków bankowych. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej

Za nami IV Kozienicki Dzień Wody

   Gry i zabawy dla dzieci, konkursy, warsztaty, pokazy, a na finał świetny koncert w wykonaniu zespołu GlassDuo - tak w największym skrócie wyglądały IV kozienickie obchody Światowego Dnia Wody, które odbyły się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w dniu 25.03.2017 r. . Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a frekwencja dopisała.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali dyrektor KDK Elwira Kozłowska
i prezes KGK Robert Wojcieszek.

   Z okazji Światowego Dnia Wody KDK i KGK Sp. z o. o. zorganizowały konkurs plastyczny "Kreatywny Recykling – „Kozienicka Woda z kranu jest super". Zwycięscy otrzymali atrakcyjne nagrody. Tego dnia zorganizowano również konkursy dla publiczności. Wylosowano szczęśliwców, którzy wypełnili ankiety Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., a także wręczono nagrody osobom, które prawidłowo odpowiedziały na pytania konkursu "Rzeki Kozienickiego Parku Krajobrazowego".

Maskotka Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. częstowała wszystkich
słodkościami.

   Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia był wspaniały koncert zespołu GlassDuo, któremu towarzyszył kwartet smyczkowy Primo Incorto. Anna i Arkadiusz Szafraniec to jedyni w Polsce artyści zajmujący się tzw. szklaną muzyką.

Kwiaty artystom po koncercie wręczył Robert Wojcieszek.

 

http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20695

Finał III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” – jest wyróżnienie dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozdał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 r. Fundusz podpisał w 2015 roku ponad 1600 umów na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki realizacji których udało się osiągnąć konkretne efekty ekologiczne. Dzięki tym efektom możliwa była poprawa stanu środowiska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Kapituła Konkursowa konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”, w skład której wchodzą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu, przyznała również 29 wyróżnień w 10 kategoriach konkursowych. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 25 października 2016 r.
w Mazowieckim Instytucji Kultury w Warszawie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy i prezesi największych publicznych instytucji i przedsiębiorstw
z terenu Mazowsza, kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie oraz beneficjenci nominowani w konkursie w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów, prezesów i dyrektorów wraz ze swoimi współpracownikami. Nagrodę dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. odebrał Prezes Zarządu – Pan Robert Wojcieszek. Spółka zdobyła wyróżnienie w III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” w kategorii OCHRONA WÓD.

„Granitowy Tulipan” dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

   Z przyjemnością informujemy, że Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. została laureatem jubileuszowej XX edycji Programu Gala Biznesu „Granitowy Tulipan” w kategorii „Efektywna Firma Państwowa lub Samorządowa Roku 2015”.

   Organizatorem Programu jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, natomiast patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia oraz Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

   Celem Konkursu jest promocja firm i instytucji, które dzięki odnoszonym sukcesom ekonomicznym, profesjonalizmowi zarządzania i wprowadzaniu nowoczesnych technologii, wyróżniają się zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym.

   Otrzymane wyróżnienie jest wyjątkowe dla naszej spółki, ponieważ stanowi gospodarczą wizytówkę regionu radomskiego, będącą świadectwem, że dysponujemy dużym potencjałem gospodarczym oraz dużymi możliwościami rozwojowymi.

 

W dniu 6 grudnia 2013 roku w Warszawie podczas uroczystej Gali, Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Pan Robert Wojcieszek odebrał certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”.
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Gospodarki.
Celem programu jest:

 • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach    przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
 • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
 • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
 • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma wieloletnią tradycję. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o po raz pierwszy wzięła udział w programie zdobywając tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play 2013”.

 

   W dniu 23 listopada 2013 roku w Warszawie podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2013”, Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Pan Robert Wojcieszek odebrał prestiżową nagrodę w postaci złotej statuetki „Orzeł Mazowieckiego Biznesu”.
  Uroczystość z udziałem przeszło 800 gości zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz świata polityki i kręgów biznesu. Głównym założeniem Konkursu jest promocja przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności. Od samego początku Konkurs "Mazowiecka Firma Roku" objęty jest honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. wzięła udział w Konkursie po raz pierwszy i decyzją Kapituły oraz Organizatorów Konkursu została nagrodzona zdobywając I nagrodę w kategorii „usługi dla ludności” oraz tytuł „Mazowiecka Firma Roku 2013”.
- Statuetka „Orzeł Mazowieckiego Biznesu”, to ogromne wyróżnienie, które kreuje pozytywny wizerunek reprezentowanej przeze mnie spółki, daje możliwość efektywnej promocji oraz umocnienie na rynku, ale przede wszystkim buduje wzajemne zaufanie na płaszczyźnie przedsiębiorca – samorząd – mówi Robert Wojcieszek Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 

Realizowane inwestycje – I półrocze 2016 r.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe. Trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego „B” do OŚ Kozienice oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wiślanej w Kozienicach. Prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawców budowy sieci kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do Zdziczowa oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdany.
Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Łuczynów, Ruda, Holendry Kozienickie, Nowa Wieś, Cudów, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Dąbrówki, Aleksandrówka, Stanisławice, Ryczywół i Wola Chodkowska.
Opracowano projekty rozbudowy odcinków sieci wodno – kanalizacyjnych w miejscowościach Aleksandrówka, Janików Folwark, Chinów, Śmietanki, Ryczywół. W trakcie opracowania znajdują się dokumentacje dla rozbudowy sieci w miejscowościach Kozienice, Nowiny, Janów, Holendry Kozienickie, Samwodzie, Kępeczki, Łuczynów, Ruda.
Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przebudowano odcinki sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Kozienicach oraz w ul. Spacerowej w Aleksandrówce. Przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z budową  przepompowni ścieków w ul. Młyńskiej w Kozienicach. Zakończono modernizacje sieciowej przepompowni ścieków w Przewozie, w trakcie modernizacji jest sieciowa przepompownia przy ul. Diamentowej w Aleksandrówce. Zakończono instalację monitoringu sieciowych przepompowni ścieków na Osiedlu Polesie i w Woli Chodkowskiej. Zakończono prace przy modernizacji szachtów studziennych studni głębinowych SUW Rodzinna i SUW Słoneczna. Dodatkowo wyposażono studnie głębinowe w nowoczesne przepływomierze. Trwają prace przy budowie budynku garażowego na terenie SUW Rodzinna.
Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją Ciepłowni Miejskiej. Zakończono modernizację kotła WR10 Nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układu odpylania spalin kotła WLM5 Nr 2. Rozpoczęto modernizację kotła WLM5 Nr 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi. Ponadto trwają prace przy modernizacji sieciowych pomp obiegowych oraz został zaktualizowany system SCADA. W trakcie realizacji znajduje się przebudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z wymianą węzła ciepłowniczego w budynku Warszawska 28. W trakcie opracowywania znajdują się dokumentacje techniczne budowy sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami w Świerżach Górnych oraz w ul. Słowackiego w Kozienicach.
W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej trwają prace przy modernizacji budynku magazynu głównego oraz magazynu soli i piasku. Zakończono przebudowę budynku wiaty garażowej Nr 3. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynku kotłowni lokalnej.