24 sierpnia 2017r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OGŁOSZENIE

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuję, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Hamernickiej w dniu  20.07.2017r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 10:00 – 20:00 do bloków:
- Hamernicka: 8, 10, 12.
- Armii Ludowej 7A.
- Nowy Świat 6.
Jednocześnie informujemy, iż przed każdym blokiem zostaną wystawione pojemniki z paczkowaną wodą.

 

 

 

 

 

 

 

 

    22 kwietnia 2017 r. na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  odbył się konkurs zbiórki makulatury pt.  „ Makulatura to nie śmieć, bo za nią drzewko możesz mieć” skierowany do mieszkańców Gminy Kozienice.  Za przyniesioną makulaturę mieszkańcy otrzymali sadzonkę drzewa i krzewu ozdobnego.  Rad przy wyborze drzewek oraz wskazówki dotyczące ich sadzenia udzielali przedstawiciele Nadleśnictwa Kozienice.
   Spośród uczestników konkursu zostało wyłonionych trzech laureatów, za zajęcie I, II i III miejsca, przyznano także 10 nagród wyróżnienia.
   Tego samego dnia poznaliśmy również laureatów konkursu zbiórki makulatury, który odbył się w szkołach podstawowych. Nagrodzono najlepsze szkoły podstawowe, najlepszych uczniów w gminie oraz najlepszych uczniów w danej szkole.
   Łącznie zebrano ponad 60 Mg makulatury.
   Podczas uroczystego finału, który odbył się w siedzibie firmy, Prezes KGK Sp. z o.o.  Pan Robert Wojcieszek wręczył wszystkim laureatom atrakcyjne nagrody rzeczowe.
   Zakup nagród został dofinansowany  przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pan Robert Wojcieszek dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywne zaangażowanie się w realizację konkursu zbiórki makulatury.

Szanowni Klienci

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w celu usprawnienia płatności wprowadza identyfikację kontrahenta poprzez system wirtualnych numerów rachunków. Każdemu kontrahentowi przypisany zostanie jeden numer rachunku wirtualnego dla jednego rodzaju usługi świadczonej przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., na który kontrahent będzie kierował swoje płatności. Umieszczenie numeru kontrahenta w numerze rachunku zapewnia bardzo wysoki poziom poprawności otrzymywanych danych, ponieważ płatnicy przywiązują o wiele większą wagę do numeru rachunku niż np. do szczegółów płatności. Identyfikacja płatności stanowi podstawę do dokonywania ich automatycznego księgowania w systemach finansowo-księgowych. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi wyeliminowanie błędów podczas procesu uzgadniania płatności. W związku z powyższym od dnia 01.02.2017r. nadane zostały rachunki bankowe dla usługi związanej z dostarczaniem ciepła, natomiast z dniem 15.02.2017 r. nadane zostały rachunki bankowe dla odbiorców usług w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków.  Odbiorca korzystający z kilku rodzajów usług świadczonych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. będzie posiadał kilka numerów indywidualnych rachunków bankowych. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej

Za nami IV Kozienicki Dzień Wody

   Gry i zabawy dla dzieci, konkursy, warsztaty, pokazy, a na finał świetny koncert w wykonaniu zespołu GlassDuo - tak w największym skrócie wyglądały IV kozienickie obchody Światowego Dnia Wody, które odbyły się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w dniu 25.03.2017 r. . Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a frekwencja dopisała.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali dyrektor KDK Elwira Kozłowska
i prezes KGK Robert Wojcieszek.

   Z okazji Światowego Dnia Wody KDK i KGK Sp. z o. o. zorganizowały konkurs plastyczny "Kreatywny Recykling – „Kozienicka Woda z kranu jest super". Zwycięscy otrzymali atrakcyjne nagrody. Tego dnia zorganizowano również konkursy dla publiczności. Wylosowano szczęśliwców, którzy wypełnili ankiety Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., a także wręczono nagrody osobom, które prawidłowo odpowiedziały na pytania konkursu "Rzeki Kozienickiego Parku Krajobrazowego".

Maskotka Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. częstowała wszystkich
słodkościami.

   Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia był wspaniały koncert zespołu GlassDuo, któremu towarzyszył kwartet smyczkowy Primo Incorto. Anna i Arkadiusz Szafraniec to jedyni w Polsce artyści zajmujący się tzw. szklaną muzyką.

Kwiaty artystom po koncercie wręczył Robert Wojcieszek.

 

http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20695

Finał III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” – jest wyróżnienie dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozdał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 r. Fundusz podpisał w 2015 roku ponad 1600 umów na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki realizacji których udało się osiągnąć konkretne efekty ekologiczne. Dzięki tym efektom możliwa była poprawa stanu środowiska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Kapituła Konkursowa konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”, w skład której wchodzą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu, przyznała również 29 wyróżnień w 10 kategoriach konkursowych. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 25 października 2016 r.
w Mazowieckim Instytucji Kultury w Warszawie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy i prezesi największych publicznych instytucji i przedsiębiorstw
z terenu Mazowsza, kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie oraz beneficjenci nominowani w konkursie w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów, prezesów i dyrektorów wraz ze swoimi współpracownikami. Nagrodę dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. odebrał Prezes Zarządu – Pan Robert Wojcieszek. Spółka zdobyła wyróżnienie w III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” w kategorii OCHRONA WÓD.

„Granitowy Tulipan” dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

   Z przyjemnością informujemy, że Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. została laureatem jubileuszowej XX edycji Programu Gala Biznesu „Granitowy Tulipan” w kategorii „Efektywna Firma Państwowa lub Samorządowa Roku 2015”.

   Organizatorem Programu jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, natomiast patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia oraz Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

   Celem Konkursu jest promocja firm i instytucji, które dzięki odnoszonym sukcesom ekonomicznym, profesjonalizmowi zarządzania i wprowadzaniu nowoczesnych technologii, wyróżniają się zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym.

   Otrzymane wyróżnienie jest wyjątkowe dla naszej spółki, ponieważ stanowi gospodarczą wizytówkę regionu radomskiego, będącą świadectwem, że dysponujemy dużym potencjałem gospodarczym oraz dużymi możliwościami rozwojowymi.

 

W dniu 6 grudnia 2013 roku w Warszawie podczas uroczystej Gali, Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Pan Robert Wojcieszek odebrał certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”.
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Gospodarki.
Celem programu jest:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach    przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
  • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
  • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
  • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma wieloletnią tradycję. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o po raz pierwszy wzięła udział w programie zdobywając tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play 2013”.

 

   W dniu 23 listopada 2013 roku w Warszawie podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2013”, Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Pan Robert Wojcieszek odebrał prestiżową nagrodę w postaci złotej statuetki „Orzeł Mazowieckiego Biznesu”.
  Uroczystość z udziałem przeszło 800 gości zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz świata polityki i kręgów biznesu. Głównym założeniem Konkursu jest promocja przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności. Od samego początku Konkurs "Mazowiecka Firma Roku" objęty jest honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. wzięła udział w Konkursie po raz pierwszy i decyzją Kapituły oraz Organizatorów Konkursu została nagrodzona zdobywając I nagrodę w kategorii „usługi dla ludności” oraz tytuł „Mazowiecka Firma Roku 2013”.
- Statuetka „Orzeł Mazowieckiego Biznesu”, to ogromne wyróżnienie, które kreuje pozytywny wizerunek reprezentowanej przeze mnie spółki, daje możliwość efektywnej promocji oraz umocnienie na rynku, ale przede wszystkim buduje wzajemne zaufanie na płaszczyźnie przedsiębiorca – samorząd – mówi Robert Wojcieszek Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 

Realizowane inwestycje – I półrocze 2016 r.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe. Trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego „B” do OŚ Kozienice oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wiślanej w Kozienicach. Prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawców budowy sieci kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do Zdziczowa oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdany.
Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Łuczynów, Ruda, Holendry Kozienickie, Nowa Wieś, Cudów, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Dąbrówki, Aleksandrówka, Stanisławice, Ryczywół i Wola Chodkowska.
Opracowano projekty rozbudowy odcinków sieci wodno – kanalizacyjnych w miejscowościach Aleksandrówka, Janików Folwark, Chinów, Śmietanki, Ryczywół. W trakcie opracowania znajdują się dokumentacje dla rozbudowy sieci w miejscowościach Kozienice, Nowiny, Janów, Holendry Kozienickie, Samwodzie, Kępeczki, Łuczynów, Ruda.
Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przebudowano odcinki sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Kozienicach oraz w ul. Spacerowej w Aleksandrówce. Przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z budową  przepompowni ścieków w ul. Młyńskiej w Kozienicach. Zakończono modernizacje sieciowej przepompowni ścieków w Przewozie, w trakcie modernizacji jest sieciowa przepompownia przy ul. Diamentowej w Aleksandrówce. Zakończono instalację monitoringu sieciowych przepompowni ścieków na Osiedlu Polesie i w Woli Chodkowskiej. Zakończono prace przy modernizacji szachtów studziennych studni głębinowych SUW Rodzinna i SUW Słoneczna. Dodatkowo wyposażono studnie głębinowe w nowoczesne przepływomierze. Trwają prace przy budowie budynku garażowego na terenie SUW Rodzinna.
Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją Ciepłowni Miejskiej. Zakończono modernizację kotła WR10 Nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układu odpylania spalin kotła WLM5 Nr 2. Rozpoczęto modernizację kotła WLM5 Nr 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi. Ponadto trwają prace przy modernizacji sieciowych pomp obiegowych oraz został zaktualizowany system SCADA. W trakcie realizacji znajduje się przebudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z wymianą węzła ciepłowniczego w budynku Warszawska 28. W trakcie opracowywania znajdują się dokumentacje techniczne budowy sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami w Świerżach Górnych oraz w ul. Słowackiego w Kozienicach.
W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej trwają prace przy modernizacji budynku magazynu głównego oraz magazynu soli i piasku. Zakończono przebudowę budynku wiaty garażowej Nr 3. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynku kotłowni lokalnej.