17 marca 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pliki do pobrania

Kategoria plikówTaryfyPlików: 6
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 listopada 2015 r. Rozmiar
1.18 Mb
Pobrano
126 razy
Stawki opłat za usługi nie objęte taryfą dla ciepła Rozmiar
0.34 Mb
Pobrano
40 razy
Cennik usług cmentarnych i pogrzebowych Rozmiar
1.07 Mb
Pobrano
120 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Świerżach Górnych Rozmiar
0.11 Mb
Pobrano
46 razy
Taryfa dla wody i ścieków obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Rozmiar
0.15 Mb
Pobrano
126 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Kozienicach. Rozmiar
0.52 Mb
Pobrano
23 razy
Kategoria plikówWnioskiPlików: 15
1. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
214 razy
2. Wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.09 Mb
Pobrano
181 razy
3. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza do celów inwentarskich Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
71 razy
4. Wydanie warunków technicznych na dostawę wody zużywanej do celów: inwentarskich, podlewania ogrodu Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
127 razy
5. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Rozmiar
0.18 Mb
Pobrano
137 razy
6. Uzgodnienie Projektu Technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
79 razy
7. Wytyczne Techniczno-Eksploatacyjne do projektowania węzłów ciepłowniczych Rozmiar
0.15 Mb
Pobrano
52 razy
8. Zmiana zamówienia mocy cieplnej Rozmiar
0.12 Mb
Pobrano
55 razy
9. Zamówienie mocy cieplnej Rozmiar
0.12 Mb
Pobrano
32 razy
10. Określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Rozmiar
0.21 Mb
Pobrano
47 razy
11. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
88 razy
12. Określenie warunków podłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Rozmiar
0.26 Mb
Pobrano
91 razy
13. Wnioski do wypełnienie odnośnie usług cmentarnych Rozmiar
0.3 Mb
Pobrano
31 razy
14. Wniosek o rozpoczecie sezonu grzewczego. Rozmiar
0.18 Mb
Pobrano
46 razy
Wniosek o zakończenie sezonu grzewczego Rozmiar
0.25 Mb
Pobrano
28 razy