16 sierpnia 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pliki do pobrania

Kategoria plikówTaryfyPlików: 6
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 3 października 2017 r. Rozmiar
2.26 Mb
Pobrano
142 razy
Stawki opłat za usługi nie objęte taryfą dla ciepła Rozmiar
0.34 Mb
Pobrano
53 razy
Cennik usług cmentarnych i pogrzebowych Rozmiar
0.7 Mb
Pobrano
136 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Świerżach Górnych Rozmiar
0.19 Mb
Pobrano
58 razy
Taryfa dla wody i ścieków obowiązująca od 28.07.2018 r. Rozmiar
0.22 Mb
Pobrano
148 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Kozienicach. Rozmiar
0.49 Mb
Pobrano
38 razy
Kategoria plikówWnioskiPlików: 16
1. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Rozmiar
0.04 Mb
Pobrano
29 razy
2. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
19 razy
3. Wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.05 Mb
Pobrano
245 razy
4. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza do celów inwentarskich Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
94 razy
5. Wydanie warunków technicznych na dostawę wody zużywanej do celów: inwentarskich, podlewania ogrodu Rozmiar
0.04 Mb
Pobrano
158 razy
6. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Rozmiar
0.02 Mb
Pobrano
178 razy
7. Uzgodnienie Projektu Technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej Rozmiar
0.02 Mb
Pobrano
92 razy
8. Wytyczne Techniczno-Eksploatacyjne do projektowania węzłów ciepłowniczych Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
64 razy
9. Zmiana zamówienia mocy cieplnej Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
60 razy
10. Zamówienie mocy cieplnej Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
37 razy
11. Określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Rozmiar
0.35 Mb
Pobrano
78 razy
12. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
107 razy
13. Określenie warunków podłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Rozmiar
0.04 Mb
Pobrano
105 razy
14. Wnioski do wypełnienie odnośnie usług cmentarnych Rozmiar
0.58 Mb
Pobrano
33 razy
15. Wniosek o rozpoczecie sezonu grzewczego. Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
48 razy
16. Wniosek o zakończenie sezonu grzewczego Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
41 razy